Kamil Kocik

Wszystko jest negocjowalne. To, czy negocjacje są łatwe czy nie, to już inna sprawa – Carrie Fisher

 • Negocjacje – transakcje kupna i sprzedaży

 • Wsparcie w procesie inwestycyjnym

 • Negocjacje z dłużnikami i wierzycielami

 • Modernizacja strategii odzyskiwania należności w firmach

Idea

Słowo Negocjacje wywodzi się z łacińskiego Negotium i oznacza Interes. Możliwości negocjacji pokażą swój największy potencjał podczas transakcji kupna i sprzedaży, ale również w ustaleniach kontraktów czy zawierania umów. Dlatego  ważnym jest aby ten potencjał wykorzystać całkowicie i zyskać jak najwięcej korzyści. Nazywam się Kamil Kocik i zawodowo zajmuję się negocjacjami.

Moje kompetencje to również wiedza dotycząca windykacji należności, bezpośrednie negocjacje zarówno z dłużnikami jak i wierzycielami, audyty oraz modernizacje działów windykacji w firmach.

Windykacja

 • Wsparcie w procesie odzyskiwania należności

 • Ugody z dłużnikami i wierzycielami

 • Pomoc w procesie spłaty zadłużeń

Każdy zna wartość pieniądza. Prowadząc biznes, odnosimy sukcesy, ale i porażki. Zaufanie do kontrahentów, inwestycje – wszystko to niesie za sobą potencjalne ryzyko. Zdarza się że mamy do czynienia z nierzetelnością naszych klientów, a nieuregulowane należności są jednym z głównych czynników blokujących rozwój firmy. Powstaje pytanie: co z tym zrobić?

Zacznijmy od tego, że każdemu należy się sprawiedliwość, której zaczynamy poszukiwać na długo wcześniej, zanim jeszcze nasza sprawa trafi na wokandę sądu, co zazwyczaj następuje po bardzo długim i żmudnym procesie, który potrafi nadszarpnąć nerwy, a co gorsza pochłonąć dodatkowe pieniądze.

Negocjacje

 • Negocjacje cenowe nieruchomości i ruchomości

 • Negocjowanie warunków umów, kontraktów

Negocjacje są narzędziem technik porozumiewania się w celu uzyskania jak największej korzyści. Negocjowanie umów, kontraktów, cen – to główne dziedziny, w których się specjalizuję.

 

 

 • Analiza procesów windykacji w firmach

 • Modernizacje działów windykacji

 • Szkolenia

Skuteczne rozwiązania to wiedza, która przynosi konkretne rezultaty, takie jak modernizacje działów windykacji poprzez nowoczesne technologie oraz symulacyjny system szkoleń.

Systematycznie rozwijam bazę kontaktów biznesowych, odnajduję sprawdzonych specjalistów w swoich dziedzinach, aby pomóc w rozwoju biznesu.

Specjalizacje

Windykacja

 Windykacja, Konflikty interesów.

Negocjacje

Negocjacje, Pośrednictwo

Rozwiązania

Rozwiązania, Konsultacje, Networking

Dane kontaktowe

Telefon: 739 653 624

Email: [email protected] 

Kontakt

Zapraszam na spotkanie przy kawie. Wierzę, że networking to jedna z najistotniejszych części dobrze prowadzonego biznesu.