Kamil Kocik

Negocjacje

Negocjacje

Słowo Negocjacje wywodzi się z łacińskiego Negotium i oznacza Interes.

Negocjacje są złożonym dynamicznym procesem. Proces ten dotyczy rozwiązywania spraw istotnych dla stron, w których występuje sprzeczność ich interesów. Ważnym warunkiem negocjacji jest przynajmniej częściowo dobrowolne przystąpienie przez strony do negocjacji.

Na negocjacje można spojrzeć również jako na proces interakcji, w którym przynajmniej dwie strony widzące konieczność wspólnego zaangażowania dla osiągnięcia celu, ale początkowo różniące się oczekiwaniami, próbują za pomocą argumentów i perswazji przezwyciężyć dzielące je różnice i znaleźć wzajemnie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Dane kontaktowe

Telefon: 739 653 624

Email: [email protected]

Kontakt

Zapraszam na spotkanie przy kawie. Wierzę, że networking to jedna z najistotniejszych części dobrze prowadzonego biznesu.